Ooievaarsdorp "De Graverij" Akmarijp

Ooievaarsdorp "De Graverij" Akmarijp

Het Ooievaarsdorp sinds de oprichting 1988

Met de komst van 2 broedparen en 10 jonge ooievaars, afkomstig uit Ooievaarsdorp "Het Liesveld" uit Groot Ammers, is in 1988 door de Stichting Earrebarredoarp "De Graverij" het ooievaarsdorp geopend.

Broedparen

Met wisselend succes zijn er hier sinds de oprichting verschillende broedparen geweest die jongen hebben voortgebracht. De jongen volgen hun instinct en verlaten aan het eind van de zomer het station om te overwinteren in warmere oorden. De laatste jaren zijn er in de omgeving van het station ook een aantal bewoonde nesten.

Het Ooievaarsdorp en de omgeving

Earrebarredoarp "De Graverij" ligt in een bijzonder vruchtbaar leefgebied voor de ooievaars. Ooievaars hebben een voorkeur voor min of meer open gebieden met een hoge grondwaterstand en voor overgangen van hoge droge gronden naar lage vochtige delen. Zo zijn zij, zowel bij droogte als wateroverlast, altijd verzekerd van voedsel.
In de omgeving leven veel grote insecten, kikkers, muizen, woelratten, mollen, vissen, kikkers en ander voedsel waarvan de ooievaars leven.

De ooievaars die bij ons station nestelen worden tijdens de broedtijd bijgevoerd, zodat de jongen een goede start krijgen om aan het eind van de zomer de trektocht naar het zuiden aan te kunnen.
In de winter verblijven er enkele broedparen op ons station omdat in de jaren van de oprichting de ”trek eruit is gehaald”.

Registratie en verzorging

We houden de administratie van de nesten bij. Elk jaar registreren we welke ooievaars op welk nest zitten en hoeveel jongen ze krijgen. Ook ringen we de jonge ooievaars als ze ongeveer 40 dagen oud zijn, zodat we ze kunnen volgen tijdens hun trektocht naar het zuiden. Op ons ooievaarsdorp zijn, over de laatste 25 jaar, zo’n 350 tot 400 jonge ooievaars geboren.

Het onderhoud van het terrein, het gebouw en het bijvoeren van de ooievaars kost jaarlijks enige duizenden guldens. De kosten zijn, door het succes van het ooievaarsproject (meer ooievaars) en de sterk gestegen prijzen van het voer, flink gestegen. Het geld hiervoor wordt bijeengebracht door giften van donateurs en bezoekers. Wij prijzen ons gelukkig met een trouwe groep donateurs, maar de inkomsten lopen wel terug. Bent u nog geen donateur; meldt u zich dan aan, wij kunnen uw financiële steun heel goed gebruiken. Aanmelden kan eenvoudig door op de link “Donaties” te klikken.

Bezoek en donaties

In Earrebarredoarp "De Graverij" kunt u de ooievaars van dichtbij bekijken en foto’s maken.

Voor kinderen hebben wij kleurplaten en materiaal om een spreekbeurt voor te bereiden.

De toegang tot Earrebarredoarp "De Graverij" is gratis, maar bij het verlaten van ons gebouw staat een bus waarin u, geheel vrijblijvend, een bijdrage kunt stoppen.

Als u na een bezoek aan ons station of aan deze website donateur wilt worden zijn wij u zeer erkentelijk. Dit kan door op de link “Donaties” te klikken, uw naam, adres en woonplaats in te vullen en naar ons te mailen. Als jaarlijkse bijdrage is ieder bedrag vanaf 10 euro welkom.

Adoptie

Cadeau tip: Adopteer een ooievaar!

Ook kunt u, bij voorbeeld als geboorte- of huwelijkscadeau, een ooievaar adopteren.

Bij adoptie krijgt u een origineel certificaat met het ringnummer van de betreffende ooievaar. Zijn of haar naam mag u zelf mag bedenken. De kosten voor adoptie zijn € 50,00

Voor meer informatie hierover kunt u bellen met fam. Leffertstra tel. 0566-689259.